Rozszerzenie do Magento

Rozszerzenie pozwalające na masową zmianę statusów zamówień z poziomu listy zamówień w panelu administracyjnym. Możliwa jest zmiana z dowolnego statusu na dowolny, można też edytować / dodawać statusy, zmiany statusu zamówienia są możliwe z poziomu pojedynczego zamówienia i z listy zamówień (masowo, z automatycznym powiadomieniem klienta).

Wirtualna Kancelaria

Wirtualna Kancelaria jest przeznaczona do zarządzania obiegiem dokumentów w firmie. System pracuje w technologii internetowej z centralną bazą danych dzięki czemu obsługuje rozproszone środowisko firmy. System umożliwia ewidencję dokumentów przychodzących i wychodzących, ich dekretację, podawanie informacji i śledzenie historii dokumentu przechowując wszystkie dotyczące go dane w bazie danych. Umożliwia również tworzenie i obsługę bazy kontrahentów oraz generowanie statystyk ruchu dokumentów w firmie zarówno w odniesieniu do wszystkich dokumentów jak i do dokumentów związanych z konkretnym kontrahentem. Dodatkowo zawiera moduły do obsługi umów zawieranych z kontrahentami i obsługi spraw sądowych. Moduły te umożliwiają powiązanie dokumentów bezpośrednio z umowami i sprawami oraz sporządzenie sprawozdania finansowego.

System integrujący mechanizmy wspomagające pracę wirtualnego sekretariatu firmy.

Wirtualny Sekretariat pozwala rejestrować korespondencję wysyłaną, otrzymywaną oraz inne dokumenty, także rejestrować rozmowy telefoniczne. Umożliwia zlecanie wysyłki listów pocztowych i faksów. Posiada zintegrowaną wewnętrzną pocztę, rejestr kontrahentów oraz ich przedstawicieli i wiele innych udogodnień. A wszystko to za pośrednictwem przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca na świecie.