Przekierowanie 301

Przekierowanie strony domena.pl na www.domena.pl

Plik .htaccess w katalogu głównym strony:

RewriteEngine On
Options +FollowSymlinks
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domena.pl
RewriteRule ^(.*)$ http://www.domena.pl/$1 [R=permanent,L]

Plik httpd.conf serwera Apache:

dyrektywa AllowOverride – ustawienie wartości All skutkuje uwzględnieniem wszystkich dyrektyw występujących w pliku .htaccess

Plik index.php

Gdy nie ma możliwości konfiguracji strony przy pomocy pliku .htaccess, można wykorzystać do przekierowania skrypt PHP.

header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");
header("Location:http://www.nowa-domena.pl/");
header("Connection: close");

No comments

Comments are closed.