Jak zsumować pola typu TIME?

+----------+
|  czasy   |
+----------+
| 11:00:00 |
| 12:29:00 |
| 13:31:00 |
+----------+

Aby zsumować wartości w kolumnie czasy typu TIME [MySQL] należy użyć zapytania w postaci:

SELECT SEC_TO_TIME(SUM(TIME_TO_SEC(czas))) as suma FROM czasy;

No comments

Comments are closed.